Privacy verklaring

Waarom hebben wij gegevens van u nodig?
Voor de uitvoering van de werkzaamheden, facturatie en communicatie, heeft LinQuality de volgende persoonsgegevens nodig:

  • Bedrijfsnaam
  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoon
  • Emailadres
Afhankelijk van de service die LinQuality verleent, kan LinQuality toegangsgegevens voor bijvoorbeeld hostingaccounts opslaan.
Het komt wel voor dat LinQuality via supporttickets, socialmediaberichten of via e-mailberichten aanvullende persoonsgegevens toegestuurd krijgen waar niet om gevraagd is. Indien deze persoonsgegevens niet nodig zijn in het kader van de dienstverlening, zullen we deze , voor zover technisch mogelijk, verwijderen.

Geven wij de gegevens door aan derden?
De gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven als dit nodig is voor het afnemen van een overeengekomen dienst of opdracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een domeinnaamregistratie of het aanschaffen van een SSL certificaat.
Het kan ook zijn dat we gegevens moeten doorgeven als dit van rechtswege noodzakelijk is of opeisbaar.
We zullen de gegevens niet verkopen of doorgeven om er zelf beter van te worden.

Wat doen we met Cookies?
Wij kunnen gebruik maken van cookies op onze website. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd. Enkele van de hiervoor genoemde persoonsgegevens in combinatie met de door ons geplaatste cookies maken het voor ons mogelijk om te bekijken hoe een bezoeker onze website en diensten gebruikt en waar de interesses liggen. Zo kunnen we onze website, dienstverlening en advertenties beter aanpassen. De toestemming die de bezoeker heeft gegeven voor het plaatsen van cookies en het tonen van advertenties zijn op elk moment weer in te trekken.

Hoe gebruiken wij Serverlogs?
Van iedereen die gebruik maakt de website en/of diensten van LinQuality, bewaren wij in zogenaamde serverlogs automatisch enkele gegevens over de verbinding met onze servers. Denk aan het IP-adres, browserversie, en het tijdstip van het bezoek. De gegevens in deze logs gebruikt LinQuality om fouten op onze systemen op te lossen en personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen.

Wat als u het er niet mee eens bent?
Als u het niet eens bent met onze privacy verklaring, kunt u contact met ons opnemen. U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie en het verwijderen van persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy statement versie 15 mei 2018